1. نوشته هایی با برچسب نوبخت
یارانه این افراد سال آینده حذف می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ادامه سیاست حدف یارانه‌بگیران برخوردار در بودجه سال ۹۹، گفت: برای سال آینده، حکم ۲۴ میلیون نفر حذف یارانه‌بگیران را نگذاشتیم؛ البته کسانی که به عنوان پردرآمد احراز شوند، حذف خواهند شد.

دو خبر مهم نوبخت برای بازار سهام

محمد باقر نوبخت گفت : در سال ٩٧ هر شرکتی که  بخواهد تجدید ارزیابی دارایی انجام بدهد می تواند پس از اعلام و درخواست  خود از این معافیت برخوردار شود.

وعده سخنگوی دولت در مورد سه برابر شدن یارانه ها
نوبخت ازسه برابرشدن یارانه ها خبر داد

وعده سخنگوی دولت در مورد سه برابر شدن یارانه ها

قالب خبری