1. نوشته هایی با برچسب هلدينگ سيمان فارس و خوزستان
 گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خزر

 مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خزر برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۶ در تاریخ ۳۰/۲/۹۶ یکشنبه ساعت ۱۵ با حضور بیش از ۸۲ درصد از سهامداران برگزار شد.

قالب خبری