1. نوشته هایی با برچسب واکنش بورس به برجام
سهامداران در انتظار چشم انداز بنیادی بورس
یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد :

یک کارشناس بازار سرمایه درباره واکنش بورس پس از تصمیم امریکا برای خروج از «برجام» گفت :‌ در حال حاضر واکنش بورس به این اتفاق مثبت است اما در آینده ای نزدیک تاثیر بنیادی آن به صورت واقعی مشخص می شود.

قالب خبری