1. نوشته هایی با برچسب پتایر
گزارش مجمع عادی به طور سالانه پتایر

در حالی مجمع ایران تایر برگزار شد که در آن خبری از تقسیم سود نبود اما مجمع دارای پرسش های فراوانی از سوی سهامداران در خصوص عملکرد شرکت بودیم.

شرکت هایی که امروز ۶ تیرماه به مجمع می روند

اگر چه هیجان در بازار سرمایه کشور به اوج خود رسیده و سهامداران روزهای پرالتهابی را پشت سر می گذارند اما فصل مجامع همچنان ادامه داشته و شرکت ها مجامع پایان سال خود را برگزار می کنند.

عملکرد یکساله پتایر حسابرسی شده منتشر شد

شرکت تولیدی ایران تایر در دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۶ مبلغ ۳۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد

رد افزایش سرمایه و فروش زمین در پتایر

یک مقام مسوول در شرکت ایران تایر فروش زمین شرکت را رد کرد.

افزایش ۲۲۵ درصدی عملکرد شرکت تولیدی ایران تایر

شرکت تولیدی ایران تایر در پایان دوره شش ماهه مبلغ ۱۱۷ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل ۲۲۵ درصد افزایش داشته است

نگاهی بر عملکرد شش ماهه شرکت پتایر

شرکت تولیدی ایران تایر در دوره شش ماهه نخست سال مالی ۹۶ مبلغ ۱۱۷ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به ۳۵ درصد از پیش بینی هایش رسید.

آیا با توجه به روند نزولی قیمت کائوچو بهای تمام شده تایرسازان کاهش یافته است
سرپرست امور مالی شرکت ایران تایر پاسخ می دهد

مواد اولیه تولید تایر همچون کائوچو روند قیمتی نزولی داشتند اما با این حال بهای تمام شده «پتایر» در گزارش های اخیر سیر صعودی نشان می دهد.

آخرین وضعیت فروش زمین پتایر و شرایط تحقق درآمد آن

آخرین وضعیت فروش زمین پتایر و شرایط تحقق درآمد آن

از شفاف سازی حفاری تا عملکرد پتایر

از شفاف سازی حفاری تا عملکرد پتایر

شانس دیگر ایران تایر(پتایر) در مزایده زمین خود

شانس دیگر ایران تایر(پتایر) در مزایده زمین خود

قالب خبری