1. نوشته هایی با برچسب پتروشیمی مروارید
پتروشیمی مروارید بورسی می‌شود

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که فرآیند ورود پتروشیمی مروارید به بورس آغاز شده و با بررسی پرونده این شرکت در هیات پذیرش و در راستای درخواست رییس جمهور، عرضه شرکت ها در بورس تسریع می‌شود.

برنامه ریزی برای افزایش ۱۵۰ هزار تنی تولید اتیلن در پتروشیمی مروارید

پتروشیمی مروارید به دنبال افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت اسمی واحد اتیلن است تا ظرفیت آن را از ۵۰۰ هزار تن به ۶۵۰ هزار تن ارتقا دهد، این طرح امکان سنجی شده و در مرحله مهندسی تفصیلی است.

پتروشیمی مروارید بورسی و پتروفرهنگ فرابورسی می شوند

معاون سرمایه گذاری و توسعه پتروفرهنگ می گوید با ورود شرکت های صندوق ذخیره فرهنگیان به بورس شفافیت ایجاد می شود

۴۰ شرکت در فهرست عرضه‌های سال ۹۶ بازار سهام قرار گرفتند

شرکت بورس تهران روز گذشته اقدام به برگزاری نشست خبری با موضوع «بررسی آخرین  وضعیت پذیرش شرکت‌ها و اوراق بدهی در بورس تهران» کرد.

قالب خبری