1. نوشته هایی با برچسب پست ‌بانک ایران
سازمان میراث‌فرهنگی و پست‌بانک ایران تفاهمنامه امضا کردند

سازمان میراث‌ فرهنگی و پست ‌بانک ایران به منظور موضوع اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

قالب خبری