1. نوشته هایی با برچسب کارتن ایران
تحقق ۳۱۳ ریال سود به ازای هر سهم کارتن ایران

عملکرد سال ۹۶ شرکت کارتن ایران از زیان ۱۳ ریالی در سال ۹۵ به سود ۳۱۳ ریالی رسید .

قالب خبری