1. نوشته هایی با برچسب کاهش قیمت مسکن
پیش بینی ۵۹ نفر از بزرگان بازار مسکن از آینده وضعیت قیمت مسکن ۹۶

پیش بینی ۵۹ نفر از بزرگان بازار مسکن از آینده بازار

پیشنهادی برای کاهش ۵۰ درصدی قیمت مسکن

عضو سابق شورای عالی مسکن از کاهش ۵۰درصدی قیمت مسکن درصورت اعمال ابزارمالیاتی در این بازار خبرداد و گفت:طبیعی جلوه دادن وجودخانه‌های خالی برای توجیه ناکارآمدی ها و مهار سوداگری،توسط برخی عنوان می‌شود.

قالب خبری
از همین حالا در جریان پیش بینی بزرگان بازار باشید