1. نوشته هایی با برچسب کشت و دام قیام اصفهان
زمان عرضه اولیه پنجمین سهم جدید اعلام شد

جزییات عرضه اولیه پنجمین شرکت جدید بورسی اعلام شد؛ براین اساس قرار است دوشنبه هفته آینده ۱۰ درصد از سهام کشت و دام قیام اصفهان در فرابورس واگذار شود.

درج نماد زقیام در بازار دوم فرابورس

در جریان بازار امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه آیفکس با حدود ۸ واحد افزایش در  ارتفاع ۹۹۷ واحدی یعنی بلندترین قله تاریخی خود از ابتدای فعالیت تاکنون قرار گرفت

قالب خبری