1. نوشته هایی با برچسب کمیته مشترک بانک و بورس
تشکیل کمیته مشترک بانک و بورس
شرکت های زیرمجموعه بانک‌ها واگذار می شود

به منظور تسهیل و تسریع در واگذاری شرکت ها، کمیته ای، حسب مورد، با حضور نمایندگان بانک ها، سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تشکیل می شود.

قالب خبری