1. نوشته هایی با برچسب گروه مالی سپهر سینا
نقاط قوت و ضعف تجدید ارزیابی دارایی شرکت های بورسی

رمضان در شرایط کاهش حاشیه سود، تنها راهکار بالا بردن حقوق صاحبان سهام را افزیش سرمایه دانست

قالب خبری