1. نوشته هایی با برچسب گلکهر
توافق چادرملو و گلکهر با هایفلکس سنگاپور برای انتقال آب خلیج فارس

توافق شرکتهای معدنی و صنعتی چادرملو. گلگهر و شرکت تأمین اب خلیج فارس با شرکت هایفلکس سنگاپور برای تسریع در طرح شیرین سازی وانتقال اب خلیج فارس

قالب خبری